لیست قیمت ها

قیمت های البسه روشن و سفید ،چین دار و غیر معمول ، لباس عروس ، لباس مجلسی و ... به صورت توافقی و بعد از رویت لباس توسط کارشناس اعزام شده در محل تعیین می گردد. 

در صورت وجود لکه ، حتما آن را به کارشناسان ما نشان دهید تا لکه گیری شود .

 

 • پتو یکنفره

  پتو یکنفره

  جنسخدمتقیمت
  پتو یکنفره
  شستشو و اتو بخار
  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • پتو دونفره

  پتو دونفره

  جنسخدمتقیمت
  پتو دونفره
  شستشو و اتو بخار
  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • پتو بچه گانه

  پتو بچه گانه

  جنسخدمتقیمت
  پتو بچه گانه
  شستشو و اتو بخار
  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • پتوی بچه گانه

  پتوی بچه گانه

  جنسخدمتقیمت
  پتوی بچه گانه
  شستشو و اتو بخار
  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • لحاف یکنفره (پشم شیشه)

  لحاف یکنفره (پشم شیشه)

  جنسخدمتقیمت
  لحاف یکنفره (پشم شیشه)
  شستشو و اتو بخار
  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • لحاف دونفره (پشم شیشه )

  لحاف دونفره (پشم شیشه )

  جنسخدمتقیمت
  لحاف دونفره (پشم شیشه )
  شستشو و اتو بخار
  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • لحاف پنبه ای

  لحاف پنبه ای

  جنسخدمتقیمت
  لحاف پنبه ای
  شستشو و اتو بخار
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • روبالشی

  روبالشی

  جنسخدمتقیمت
  روبالشی
  شستشو و اتو بخار
  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • ملحفه

  ملحفه

  جنسخدمتقیمت
  ملحفه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • بالش پر

  بالش پر

  جنسخدمتقیمت
  بالش پر
  شستشو و اتو بخار
  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • بالش معمولی (الیاف )

  بالش معمولی (الیاف )

  جنسخدمتقیمت
  بالش معمولی (الیاف )
  شستشو و اتو بخار
  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • حوله تن

  حوله تن

  جنسخدمتقیمت
  حوله تن
  شستشو و اتو بخار
  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • حوله حمام

  حوله حمام

  جنسخدمتقیمت
  حوله حمام
  شستشو و اتو بخار
  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • حوله صورت

  حوله صورت

  جنسخدمتقیمت
  حوله صورت
  شستشو و اتو بخار
  ۲۰,۰۰۰ تومان
 • تشک مهمان(الیاف)

  تشک مهمان(الیاف)

  جنسخدمتقیمت
  تشک مهمان(الیاف)
  شستشو و اتو بخار
  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • تشک پنبه ای

  تشک پنبه ای

  جنسخدمتقیمت
  تشک پنبه ای
  شستشو و اتو بخار
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
تلفن تماس ۰۲۱۴۴۶۶۸۸۳۵ پشتیبانی آنلاین