لیست قیمت ها

قیمت های البسه روشن و سفید ،چین دار و غیر معمول ، لباس عروس ، لباس مجلسی و ... به صورت توافقی و بعد از رویت لباس توسط کارشناس تعیین می گردد. 

در صورت وجود لکه ، حتما آن را به کارشناسان ما نشان دهید تا لکه گیری شود .

 

 • پتو یکنفره

  پتو یکنفره

  جنسخدمتقیمت
  پتو یکنفره
  شستشو و اتو بخار
  120,000 تومان
 • پتو دونفره

  پتو دونفره

  جنسخدمتقیمت
  پتو دونفره
  شستشو و اتو بخار
  130,000 تومان
 • روتختی بچه گانه پشم شیشه

  روتختی بچه گانه پشم شیشه

  جنسخدمتقیمت
  روتختی بچه گانه پشم شیشه
  شستشو و اتو بخار
  110,000 تومان
 • پتوی بچه گانه

  پتوی بچه گانه

  جنسخدمتقیمت
  پتوی بچه گانه
  شستشو و اتو بخار
  100,000 تومان
 • لحاف پشم شیشه یا روتختی یکنفره

  لحاف پشم شیشه یا روتختی یکنفره

  جنسخدمتقیمت
  لحاف پشم شیشه یا روتختی یکنفره
  شستشو و اتو بخار
  130,000 تومان
 • پتو مسافرتی

  پتو مسافرتی

  جنسخدمتقیمت
  پتو مسافرتی
  شستشو و اتو بخار
  110,000 تومان
 • لحاف پشم شیشه یا روتختی دونفره

  لحاف پشم شیشه یا روتختی دونفره

  جنسخدمتقیمت
  لحاف پشم شیشه یا روتختی دونفره
  شستشو و اتو بخار
  140,000 تومان
 • لحاف پنبه ای

  لحاف پنبه ای

  جنسخدمتقیمت
  لحاف پنبه ای
  شستشو و اتو بخار
  300,000 تومان
 • روبالشی

  روبالشی

  جنسخدمتقیمت
  روبالشی
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  45,000 تومان
  30,000 تومان
 • ملحفه

  ملحفه

  جنسخدمتقیمت
  ملحفه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  65,000 تومان
  45,000 تومان
 • بالش پر(تحویل ۳روزه)

  بالش پر(تحویل ۳روزه)

  جنسخدمتقیمت
  بالش پر(تحویل ۳روزه)
  شستشو و اتو بخار
  160,000 تومان
 • کوسن

  کوسن

  جنسخدمتقیمت
  کوسن
  شستشو و اتو بخار
  80,000 تومان
 • بالش معمولی (الیاف )

  بالش معمولی (الیاف )

  جنسخدمتقیمت
  بالش معمولی (الیاف )
  شستشو و اتو بخار
  120,000 تومان
 • حوله تن

  حوله تن

  جنسخدمتقیمت
  حوله تن
  شستشو و اتو بخار
  100,000 تومان
 • حوله حمام(استخری)

  حوله حمام(استخری)

  جنسخدمتقیمت
  حوله حمام(استخری)
  شستشو و اتو بخار
  70,000 تومان
 • حوله صورت

  حوله صورت

  جنسخدمتقیمت
  حوله صورت
  شستشو و اتو بخار
  50,000 تومان
 • تشک مهمان(الیاف)

  تشک مهمان(الیاف)

  جنسخدمتقیمت
  تشک مهمان(الیاف)
  شستشو و اتو بخار
  150,000 تومان
 • تشک پنبه ای

  تشک پنبه ای

  جنسخدمتقیمت
  تشک پنبه ای
  شستشو و اتو بخار
  400,000 تومان
 • کاور تشک

  کاور تشک

  جنسخدمتقیمت
  کاور تشک
  شستشو و اتو بخار
  70,000 تومان
ثبت سفارش تلفن تماس ۰۲۱۴۴۶۶۸۸۳۵ پشتیبانی آنلاین