لیست قیمت ها

قیمت های البسه روشن و سفید ،چین دار و غیر معمول ، لباس عروس ، لباس مجلسی و ... به صورت توافقی و بعد از رویت لباس توسط کارشناس اعزام شده در محل تعیین می گردد. 

در صورت وجود لکه ، حتما آن را به کارشناسان ما نشان دهید تا لکه گیری شود .

 

 • پرده تور و حریر(متر مربع)

  پرده تور و حریر(متر مربع)

  جنسخدمتقیمت
  پرده تور و حریر(متر مربع)
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  15,000 تومان
  10,000 تومان
 • پرده پارچه ای(مترمربع)

  پرده پارچه ای(مترمربع)

  جنسخدمتقیمت
  پرده پارچه ای(مترمربع)
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  18,000 تومان
  12,000 تومان
 • پرده مخمل(مترمربع)

  پرده مخمل(مترمربع)

  جنسخدمتقیمت
  پرده مخمل(مترمربع)
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  30,000 تومان
  15,000 تومان
 • پرده آستری(متر مربع)

  پرده آستری(متر مربع)

  جنسخدمتقیمت
  پرده آستری(متر مربع)
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  15,000 تومان
  10,000 تومان
 • پرده پانچ دار کتان و مخمل(مترمربع)

  پرده پانچ دار کتان و مخمل(مترمربع)

  جنسخدمتقیمت
  پرده پانچ دار کتان و مخمل(مترمربع)
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  25,000 تومان
  15,000 تومان
 • پرده زبرا(هر متر250هزار تومان)

  پرده زبرا(هر متر250هزار تومان)

  جنسخدمتقیمت
  پرده زبرا(هر متر250هزار تومان)
  شستشو و اتو بخار
  250,000 تومان
 • پرده دکوری و کناره(هر تیکه )

  پرده دکوری و کناره(هر تیکه )

  جنسخدمتقیمت
  پرده دکوری و کناره(هر تیکه )
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  150,000 تومان
  90,000 تومان
 • پرده لوردراپه

  پرده لوردراپه

  جنسخدمتقیمت
  پرده لوردراپه
  شستشو و اتو بخار
  توافقی
ثبت سفارش تلفن تماس ۰۲۱۴۴۶۶۸۸۳۵ پشتیبانی آنلاین