لیست قیمت ها

قیمت های البسه روشن و سفید ،چین دار و غیر معمول ، لباس عروس ، لباس مجلسی و ... به صورت توافقی و بعد از رویت لباس توسط کارشناس اعزام شده در محل تعیین می گردد. 

در صورت وجود لکه ، حتما آن را به کارشناسان ما نشان دهید تا لکه گیری شود .

 

 • کت و شلوار مردانه

  کت و شلوار مردانه

  جنسخدمتقیمت
  کت و شلوار مردانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  ۳۰,۰۰۰ تومان
 • کت مردانه

  کت مردانه

  جنسخدمتقیمت
  کت مردانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۲۹,۰۰۰ تومان
  ۱۸,۰۰۰ تومان
 • شلوار مردانه

  شلوار مردانه

  جنسخدمتقیمت
  شلوار مردانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  رنگرزی
  ۱۹,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • پیراهن مردانه

  پیراهن مردانه

  جنسخدمتقیمت
  پیراهن مردانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  رنگرزی
  ۱۹,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • تی شرت مردانه

  تی شرت مردانه

  جنسخدمتقیمت
  تی شرت مردانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  رنگرزی
  ۱۹,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • بلوز مردانه

  بلوز مردانه

  جنسخدمتقیمت
  بلوز مردانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  رنگرزی
  خیاطی و تعمیرات
  ۱۷,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  توافقی
 • شلوار گرمکن ورزشی

  شلوار گرمکن ورزشی

  جنسخدمتقیمت
  شلوار گرمکن ورزشی
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۱۹,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • کاپشن مردانه

  کاپشن مردانه

  جنسخدمتقیمت
  کاپشن مردانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • کاپشن ورزشی

  کاپشن ورزشی

  جنسخدمتقیمت
  کاپشن ورزشی
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • سویی شرت مردانه

  سویی شرت مردانه

  جنسخدمتقیمت
  سویی شرت مردانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • پلیور مردانه

  پلیور مردانه

  جنسخدمتقیمت
  پلیور مردانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • اورکت مردانه

  اورکت مردانه

  جنسخدمتقیمت
  اورکت مردانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • اورکت پوست/جیر/چرم

  اورکت پوست/جیر/چرم

  جنسخدمتقیمت
  اورکت پوست/جیر/چرم
  شستشو و اتو بخار
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • پالتو مردانه

  پالتو مردانه

  جنسخدمتقیمت
  پالتو مردانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  ۲۵,۰۰۰ تومان
 • بارانی مردانه

  بارانی مردانه

  جنسخدمتقیمت
  بارانی مردانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  رنگرزی
  ۵۲,۰۰۰ تومان
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  ۶۰,۰۰۰ تومان
تلفن تماس ۰۲۱۴۴۶۶۸۸۳۵ پشتیبانی آنلاین