لیست قیمت ها

قیمت های البسه روشن و سفید ،چین دار و غیر معمول ، لباس عروس ، لباس مجلسی و ... به صورت توافقی و بعد از رویت لباس توسط کارشناس اعزام شده در محل تعیین می گردد. 

در صورت وجود لکه ، حتما آن را به کارشناسان ما نشان دهید تا لکه گیری شود .

 

 • کت و شلوار مردانه

  کت و شلوار مردانه

  جنسخدمتقیمت
  کت و شلوار مردانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  95,000 تومان
  65,000 تومان
 • کت مردانه

  کت مردانه

  جنسخدمتقیمت
  کت مردانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  55,000 تومان
  40,000 تومان
 • شلوار مردانه

  شلوار مردانه

  جنسخدمتقیمت
  شلوار مردانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  40,000 تومان
  25,000 تومان
 • کت و شلوار و جلیقه

  کت و شلوار و جلیقه

  جنسخدمتقیمت
  کت و شلوار و جلیقه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  135,000 تومان
  90,000 تومان
 • پیراهن مردانه

  پیراهن مردانه

  جنسخدمتقیمت
  پیراهن مردانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  40,000 تومان
  25,000 تومان
 • تی شرت مردانه

  تی شرت مردانه

  جنسخدمتقیمت
  تی شرت مردانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  40,000 تومان
  25,000 تومان
 • بلوز مردانه

  بلوز مردانه

  جنسخدمتقیمت
  بلوز مردانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  45,000 تومان
  25,000 تومان
 • شلوار گرمکن ورزشی

  شلوار گرمکن ورزشی

  جنسخدمتقیمت
  شلوار گرمکن ورزشی
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  40,000 تومان
  25,000 تومان
 • کاپشن مردانه

  کاپشن مردانه

  جنسخدمتقیمت
  کاپشن مردانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  100,000 تومان
  50,000 تومان
 • کاپشن پر

  کاپشن پر

  جنسخدمتقیمت
  کاپشن پر
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  130,000 تومان
  80,000 تومان
 • کاپشن بهاره(ساده)

  کاپشن بهاره(ساده)

  جنسخدمتقیمت
  کاپشن بهاره(ساده)
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  80,000 تومان
  40,000 تومان
 • کاپشن ورزشی

  کاپشن ورزشی

  جنسخدمتقیمت
  کاپشن ورزشی
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  50,000 تومان
  30,000 تومان
 • سویی شرت /هودی مردانه

  سویی شرت /هودی مردانه

  جنسخدمتقیمت
  سویی شرت /هودی مردانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  50,000 تومان
  25,000 تومان
 • شلوار اسکی

  شلوار اسکی

  جنسخدمتقیمت
  شلوار اسکی
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  55,000 تومان
  30,000 تومان
 • پلیور مردانه

  پلیور مردانه

  جنسخدمتقیمت
  پلیور مردانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  45,000 تومان
  25,000 تومان
 • کاپشن جیر/چرممصنوعی/مشمایی

  کاپشن جیر/چرممصنوعی/مشمایی

  جنسخدمتقیمت
  کاپشن جیر/چرممصنوعی/مشمایی
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  120,000 تومان
  70,000 تومان
 • اورکت مردانه

  اورکت مردانه

  جنسخدمتقیمت
  اورکت مردانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  110,000 تومان
  60,000 تومان
 • اورکت پوست/جیر/چرم

  اورکت پوست/جیر/چرم

  جنسخدمتقیمت
  اورکت پوست/جیر/چرم
  شستشو و اتو بخار
  400,000 تومان
 • پالتو مردانه

  پالتو مردانه

  جنسخدمتقیمت
  پالتو مردانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  100,000 تومان
  50,000 تومان
 • بارانی مردانه

  بارانی مردانه

  جنسخدمتقیمت
  بارانی مردانه
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  100,000 تومان
  50,000 تومان
 • روپوش آزمایشگاهی

  روپوش آزمایشگاهی

  جنسخدمتقیمت
  روپوش آزمایشگاهی
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  55,000 تومان
  40,000 تومان
 • شلوارک

  شلوارک

  جنسخدمتقیمت
  شلوارک
  شستشو و اتو بخار
  اتو و بخار
  35,000 تومان
  20,000 تومان
 • کاپشن اسکی

  کاپشن اسکی

  جنسخدمتقیمت
  کاپشن اسکی
  شستشو و اتو بخار
  80,000 تومان
ثبت سفارش تلفن تماس ۰۲۱۴۴۶۶۸۸۳۵ پشتیبانی آنلاین