خیاطی و تعمیرات

خیاطی و تعمیرات خیاطی و تعمیرات

در این نوع خدمت البسه که نیاز به تعمیرات دارند شامل تعویض زیپ، کوتاه و بلند کردن دمپای شلوار ، راسته کردن شلوار، تنگ و گشاد کردن کمر شلوار، یقه برگردان پیراهن، تعویض آستر کت و...انجام خواهد شد.

ثبت سفارش تلفن تماس ۰۲۱۴۴۶۶۸۸۳۵ پشتیبانی آنلاین