لیست قیمت ها

قیمت های البسه روشن و سفید ،چین دار و غیر معمول ، لباس عروس ، لباس مجلسی و ... به صورت توافقی و بعد از رویت لباس توسط کارشناس اعزام شده در محل تعیین می گردد. 

در صورت وجود لکه ، حتما آن را به کارشناسان ما نشان دهید تا لکه گیری شود .

 

 • مانتوشلوار اداری

  مانتوشلوار اداری

  جنسخدمتقیمت
  مانتوشلوار اداری
  شستشو و اتو بخار(سفارش از سایت)
  اتو و بخار(سفارش از سایت)
  60,000 تومان
  40,000 تومان
 • مانتو ساده

  مانتو ساده

  جنسخدمتقیمت
  مانتو ساده
  شستشو و اتو بخار(سفارش از سایت)
  اتو و بخار(سفارش از سایت)
  38,000 تومان
  25,000 تومان
 • شلوار زنانه

  شلوار زنانه

  جنسخدمتقیمت
  شلوار زنانه
  شستشو و اتو بخار(سفارش از سایت)
  اتو و بخار(سفارش از سایت)
  24,000 تومان
  15,000 تومان
 • پیراهن زنانه

  پیراهن زنانه

  جنسخدمتقیمت
  پیراهن زنانه
  شستشو و اتو بخار(سفارش از سایت)
  اتو و بخار(سفارش از سایت)
  60,000 تومان
  35,000 تومان
 • بلوز زنانه

  بلوز زنانه

  جنسخدمتقیمت
  بلوز زنانه
  شستشو و اتو بخار(سفارش از سایت)
  اتو و بخار(سفارش از سایت)
  30,000 تومان
  15,000 تومان
 • بلوز پولکدوزی

  بلوز پولکدوزی

  جنسخدمتقیمت
  بلوز پولکدوزی
  شستشو و اتو بخار(سفارش از سایت)
  اتو و بخار(سفارش از سایت)
  35,000 تومان
  18,000 تومان
 • تی شرت زنانه

  تی شرت زنانه

  جنسخدمتقیمت
  تی شرت زنانه
  شستشو و اتو بخار(سفارش از سایت)
  اتو و بخار(سفارش از سایت)
  24,000 تومان
  15,000 تومان
 • سویی شرت زنانه

  سویی شرت زنانه

  جنسخدمتقیمت
  سویی شرت زنانه
  شستشو و اتو بخار(سفارش از سایت)
  اتو و بخار(سفارش از سایت)
  37,000 تومان
  18,000 تومان
 • ژاکت پلیور

  ژاکت پلیور

  جنسخدمتقیمت
  ژاکت پلیور
  شستشو و اتو بخار(سفارش از سایت)
  اتو و بخار(سفارش از سایت)
  35,000 تومان
  18,000 تومان
 • دامن ساده

  دامن ساده

  جنسخدمتقیمت
  دامن ساده
  شستشو و اتو بخار(سفارش از سایت)
  اتو و بخار(سفارش از سایت)
  24,000 تومان
  15,000 تومان
 • دامن پلیسه

  دامن پلیسه

  جنسخدمتقیمت
  دامن پلیسه
  شستشو و اتو بخار(سفارش از سایت)
  اتو و بخار(سفارش از سایت)
  35,000 تومان
  27,000 تومان
 • پلیور زنانه

  پلیور زنانه

  جنسخدمتقیمت
  پلیور زنانه
  شستشو و اتو بخار(سفارش از سایت)
  اتو و بخار(سفارش از سایت)
  30,000 تومان
  15,000 تومان
 • کت و دامن

  کت و دامن

  جنسخدمتقیمت
  کت و دامن
  شستشو و اتو بخار(سفارش از سایت)
  اتو و بخار(سفارش از سایت)
  60,000 تومان
  40,000 تومان
 • کت و شلوار زنانه

  کت و شلوار زنانه

  جنسخدمتقیمت
  کت و شلوار زنانه
  شستشو و اتو بخار(سفارش از سایت)
  اتو و بخار(سفارش از سایت)
  65,000 تومان
  43,000 تومان
 • کت زنانه

  کت زنانه

  جنسخدمتقیمت
  کت زنانه
  شستشو و اتو بخار(سفارش از سایت)
  اتو و بخار(سفارش از سایت)
  شستشو و اتو بخار( سفارش حضوری)
  اتو و بخار(سفارش حضوری)
  40,000 تومان
  26,000 تومان
  36,000 تومان
  23,000 تومان
 • چادر

  چادر

  جنسخدمتقیمت
  چادر
  شستشو و اتو بخار(سفارش از سایت)
  اتو و بخار(سفارش از سایت)
  35,000 تومان
  23,000 تومان
 • بارانی زنانه

  بارانی زنانه

  جنسخدمتقیمت
  بارانی زنانه
  شستشو و اتو بخار(سفارش از سایت)
  اتو و بخار(سفارش از سایت)
  65,000 تومان
  35,000 تومان
 • پالتو زنانه

  پالتو زنانه

  جنسخدمتقیمت
  پالتو زنانه
  شستشو و اتو بخار(سفارش از سایت)
  اتو و بخار(سفارش از سایت)
  75,000 تومان
  40,000 تومان
 • کاپشن زنانه

  کاپشن زنانه

  جنسخدمتقیمت
  کاپشن زنانه
  شستشو و اتو بخار(سفارش از سایت)
  اتو و بخار(سفارش از سایت)
  60,000 تومان
  30,000 تومان
 • کاپشن پر زنانه

  کاپشن پر زنانه

  جنسخدمتقیمت
  کاپشن پر زنانه
  شستشو و اتو بخار(سفارش از سایت)
  اتو و بخار(سفارش از سایت)
  80,000 تومان
  40,000 تومان
 • شلوار اسکی

  شلوار اسکی

  جنسخدمتقیمت
  شلوار اسکی
  شستشو و اتو بخار(سفارش از سایت)
  اتو و بخار(سفارش از سایت)
  55,000 تومان
  30,000 تومان
 • پانچو زنانه

  پانچو زنانه

  جنسخدمتقیمت
  پانچو زنانه
  شستشو و اتو بخار(سفارش از سایت)
  اتو و بخار(سفارش از سایت)
  50,000 تومان
  35,000 تومان
 • لباس مجلسی

  لباس مجلسی

  جنسخدمتقیمت
  لباس مجلسی
  شستشو و اتو بخار(سفارش از سایت)
  اتو و بخار(سفارش از سایت)
  توافقی
  توافقی
 • لباس عروس

  لباس عروس

  جنسخدمتقیمت
  لباس عروس
  شستشو و اتو بخار(سفارش از سایت)
  اتو و بخار(سفارش از سایت)
  توافقی
  توافقی
 • اورکت پوست/جیر/چرم زنانه

  اورکت پوست/جیر/چرم زنانه

  جنسخدمتقیمت
  اورکت پوست/جیر/چرم زنانه
  شستشو و اتو بخار(سفارش از سایت)
  350,000 تومان
 • روپوش آزمایشگاهی

  روپوش آزمایشگاهی

  جنسخدمتقیمت
  روپوش آزمایشگاهی
  شستشو و اتو بخار(سفارش از سایت)
  اتو و بخار(سفارش از سایت)
  35,000 تومان
  23,000 تومان
ثبت سفارش تلفن تماس ۰۲۱۴۴۶۶۸۸۳۵ پشتیبانی آنلاین